Skip to main content
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa

Miss Egzotica

Jeżeli któreś z Twoich rodziców jest obcego pochodzenia, jeżeli sama jesteś z innego kraju, wybrałaś do życia Polskę i popierasz ideę projektu Miss Egzotica oraz masz chęć zabawy – zapraszamy do przeżycia ekscytującej przygody!


    Oświadczam, że dobrowolnie uczestniczę w projekcie Miss Egzotica 2022 r. i wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora – Fundację Miss Egzotica, w celach związanych z organizacją i promocją niniejszego Projektu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, fotografowanie i utrwalanie na nośnikach cyfrowych, publiczne odtwarzanie. Udzielam także nieodpłatnej zgody do zdjęć przedstawiających mój wizerunek do publikacji na portalach, w szczególności missegzotica.pl a także profilach społecznościowych oraz innych oraz publicznego odtwarzania w celu organizacji i promocji Projektu i Partnerów projektu. Oświadczam również, że przeczytałam klauzulę informacyjną RODO oraz zapoznałam się z Regulaminem.