Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA 

MISS Egzotica 2022 r.

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Miss Egzotica, NIP: 527276065, Kolejowa 47/32 Warszawa, KRS: 0000602420. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować  na różne sposoby:

– pisemnie pod adresem: Kolejowa 47/32 01-210 Warszawa

– za pośrednictwem e-maila: biuro@missegzotica.pl

– telefonicznie: 504 14 5151

2. Administrator (Organizator) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – prezesa Fundacji – Serafinę Ogończyk-Mąkowską.

3. W przypadku Ambasadorek Miss Egzotica przetwarzane będą dane takie jak wizerunek, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, wzrost, wiek, numer dowodu osobistego, zainteresowania, miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, informacje o udziale w innych konkursach. Dane te są niezbędne w celu zweryfikowania przez Uczestników spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu i uczestnictwa w projekcie Miss Egzotica. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.

W przypadku osób głosujących SMS lub portalach społecznościowych Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci numerów telefonów komórkowych z których zostanie wysłany SMS i/lub informacji z profili społecznościowych. Dane te będą przetwarzane w celu zliczenia głosów i ogłoszenia wyników projektu finału Miss Egzotica 2022. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich zgoda.

4. Dane osobowe osób głosujących SMS nie będą nigdzie publikowane. Dane osobowe Ambasadorek w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, zainteresowania, pochodzenia będą publikowane na portalu www.missegzotica.pl, a także na profilach społecznościowych projektu Miss Egzotica (Facebook, Instagram, Tik Tok). Ambasadorki będą także prezentować swoją osobę podczas wydarzeń towarzyszących projektowi: Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe w Płocku, Dni Awiacji w Blue City w Warszawie,  finał Miss Egzotica 2022.

5. Uczestniczki biorąc udział w Projekcie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku i danych o których mowa w ust. 4. Wizerunek uczestniczek i ich dane osobowe będą publikowane w szczególności w produktach wydawniczych Organizatora. Organizator nie odpowiada za wykorzystanie wizerunku przez inne podmioty, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.

6. Dane osobowe przechowywane i zabezpieczone będą w siedzibie Organizatora.

7. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

8.  Dane udostępnione przez Uczestniczki będą publikowane na portalu  www.missegzotica.pl oraz portalach współpracujących.

Administrator informuje, że:

  • masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale wiązać się to będzie z rezygnacją udziału w Projekcie.
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, po uprzedniej weryfikacji, że dane te dotyczą Twojej osoby,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  • informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny fundacji. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Polityka Prywatności serwisu MissEgzotica.pl

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Showbiz Models z siedzibą pod adresem ul. Wańkowicza 38, w Poznaniu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika (uprawnionego do logowania się) Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla operatora serwisu MissEgzotica.pl.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło tekstu i praw autorskich: wszystkoociasteczkach.pl