Skip to main content
Idea & Przesłanie

Miss Egotica

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Miss Egzotica. Celem projektu, obok walorów artystycznych, estetycznych i rozrywkowych, jest przybliżenie kultury, tradycji, zwyczajów innych kontynentów.

Projekt angażuje osoby mieszkające w Polsce, które pochodzą z obcych krajów, których rodzice (lub jeden z rodziców) przybyli do Polski, zamieszkali w naszym kraju, podjęli pracę, studia, założyli rodziny. Projekt pokazuje Polskę jako kraj atrakcyjny pod względem gospodarczym, edukacyjnym, klimatycznym dla innych narodów. Z drugiej strony uzmysławia, że Polki reprezentują nie tylko typowy „słowiański” typ urody.

Beauty for a Cause

Przesłanie

Przesłaniem projektu jest szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość.

Fundacja

Fundacja Miss Egzotica wspiera edukację dzieci, prowadzi promocję Rzeczpospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.

Wyróżnienia

Za przesłanie i ideę konkurs został odznaczony Medalem Europejskim przyznawanym przez BCC, Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny w Brukseli oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tytułem Ambasador Polskiej Gospodarki oraz Lider Multikultury.

Idea & Przesłanie

Przesłaniem projektu jest szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość.

Fundacja Miss Egzotica wspiera edukację dzieci, prowadzi promocję Rzeczpospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.

Fundacja Miss Egzotica jest ukierunkowana przede wszystkim na wspieranie:

  • wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i kształtowania ich postaw prospołecznych i proekologicznych,
  • na promowaniu Polski i jej dorobku kulturalnego, jak również promowanie regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą
  • pomocy w asymilacji z polskim społeczeństwem,
  • rozwoju kontaktów i współpracy między kulturami.
DZIEWCZYNY

Egzotyczne

Globalizacja, skutkująca zmianami w społeczeństwie i gospodarce, wynikająca między innymi z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej, zwiększeniem wymiany informacyjnej, wzrostu handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych, rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej zauważalnym stał się fakt, iż coraz więcej przebywających w Polsce osób (dziewcząt), zarówno tych nieposiadających obywatelstwa jak i rodowitych Polek, cechuje oryginalny typ urody określany mianem egzotycznego.

Beauty for a Cause

EDUCATION TOLERANCE ENVIROMENT Miss Egzotica