Skip to main content

Czy łatwo być Polakiem? Polakiem w Polsce? Zagranicą?
Czy trudno być cudzoziemcem w Polsce?

Podstawą materiału do książki „Wybieram Polskę” jest obserwacja zmian dokonujących się w Polsce, Europie i na świecie. Na tle problemów globalnych pokazujemy indywidualne przypadki, osoby, historie, osiągnięcia, trudności i sukcesy.

Książka przedstawia wybrane sylwetki uczestniczek oraz osobistości związanych z projektem Miss Egzotica. Projekt jest skierowany do osób mieszkających w Polsce, które pochodzą z obcych krajów lub których przynajmniej jedno z rodziców jest cudzoziemcem.

Prezentujemy polskich przedsiębiorców, Polaków – działających z sukcesem za granicą i cudzoziemców działających, inwestujących w Polsce. Przenikanie się różnych światów, różnych światopoglądów, różnych podejść biznesowych i życiowych. Poznajemy Polaków, którzy napełniają nas dumą. Obcokrajowców, ich punkty widzenia, postrzegania Polski i Polaków. Wzajemną synergię, przenikanie, wzbogacanie, docenianie i obopólny szacunek.

Celem podejmowanych działań jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, kultur, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności za względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość. Poprzez pokazywanie obywatelskiego uczestnictwa obcokrajowców, dobrych praktyk, wzorcowych postaw gospodarczych i moralnych, kwestionujemy stereotypy odnoszące się do imigrantów. Promujemy akceptację, szacunek dla wspólnych wartości. Wskazujemy na integrację jako proces dwukierunkowy, wymagający międzykulturowego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Z poważeniem,

Serafina Ogończyk-Mąkowska
Prezes Fundacji Miss Egzotica

Za ideę i przesłanie projekt został nagrodzony Medalem Europejskim przyznanym przez BCC, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny w Brukseli, tytułem Ambasador Polskiej Gospodarki oraz tytułem Lider Multikultury.Książkę można zamówić: shop. missegzotica.pl

Alfabetyczny spis nazwisk osób, które udzieliły wywiadu do książki
ze wskazaniem strony:

 • Abbey Victoria 158-163
 • Abdi Elmi 228 – 231
 • Bankovskaja Beata 90
 • Burneika Robert 78-87
 • Denham Magdalena 242-249
 • El Nur Nadia 91
 • Gąsiorowski Andrzej 200- 209
 • Gluza Karolina – 92
 • Goliszewski Marek 192-199
 • Ho Magdalena 68-71
 • Hoang Xuan Zuza – 92
 • Jankowska Ewelina -93
 • Janoszek Natalia  232-237
 • Jujka Anna 172-175
 • Kalata Anna 56-67
 • Kitenge Divine – 94
 • Kobylecka Krystyna 145-149
 • Kolotylo Nadia  95
 • Kruzer Julia  136-140
 • Kucharska Magdalena 118- 123
 • Lenda Anastazja 169-171
 • Marczuk Weronika 74- 77
 • Martyńscy Divine, Tomek 176-179
 • Mensah Omenaa 34-41
 • Nguyen Hong Angelika  130- 135
 • Nguyen Kim Anh – 89
 • Ogończyk-Mąkowska Serafina 10-21
 • Osman Sarah 102-117
 • Palimąka Norbert 218-221
 • Pitta Aliki 124- 129
 • Pudzianowski Mariusz 44-53
 • Santos Pedro 210-213
 • Sarach Józef  222-227
 • Shaded Miriam 96
 • Shewakramani Juhi 150-155
 • Shiboleth Amnon 214-217
 • Silecka Matylda 97
 • Sitoi Oliwia 98
 • Szymańska Dominika 164-167
 • Teranyan Manya -93
 • Thompson Scarlett 141-144
 • Topka Karolina- 95
 • World Robert 238 -241
 • Załęgowski Jarek 182-187