Skip to main content

W odpowiedzi na napływające do naszej organizacji pisma wzywające do bojkotu Pana Mariusza Pudzianowskiego, w związku z upublicznieniem jego wypowiedzi dotyczącej obrony dóbr chronionych prawem, z użyciem siły, jednoznacznie pragniemy wyrazić nasze poparcie przedstawionego przez Pana Pudzianowskiego stanowiska.
Tolerancja nie oznacza, że każdy może robić co chce. Nie może. Nie może np. zniewalać, terroryzować czy kraść. A my w ramach tzw. „tolerancji” nie będziemy ulegac presji akceptacji bandytyzmu i obcych nam kulturowo zwyczajów. Naszym przesłaniem jest propagowanie tolerancji i szacunku wobec innych, jednak nie oznacza to bierności w obliczu wandalizmu. Odmienność tak, ale wykorzystywanie inności do forsowania swojego punktu widzenia i narzucanie tego innym, jest wykorzystywaniem naszej, błędnie pojmowanej‚ „poprawności politycznej”.

Ponadto, człowiek działający w warunkach obrony koniecznej, mimo, gdyby nawet formalnie wyczerpywał znamiona przestępstwa, jego działanie nie jest bezprawnym i jako takie nie stanowi naruszenia prawa. Tak stanowi prawo.

z poważaniem,

Serafina Ogończyk-Mąkowska
prezes Miss Egzotica

pdf Stanowisko Biura Miss Egzotica w sprawie Pana Mariusza Pudzianowskiego
Miss Egzotica international
e-mail: info@missegzotica.pl, www.missegzotica.pl
pudzian me2