Skip to main content

Miss Egzotica z Omenaa Foundation dla Tolerancji i Edukacji.

Fundacja zajmuje się budowaniem postaw tolerancji i wzbudzeniem w dzieciach i młodzieży pozytywnych refleksji na temat odmienności innych kultur i narodów oraz zachęcaniem do zainteresowania się losem grup mniejszościowych. Rozwija emocje i empatię a tym samym uczy szacunku do innych ludzi i przeciwdziała dyskryminacji. Pokazuje, że ludzie są równi bez względu na kolor skóry czy wyznanie.

Miss Egzotica wspólnie z Omenaa Foundation wspiera projekt Tolerancja oraz Edukacja.

Chcemy pomóc tym, którzy nie mają dostępu do edukacji. Mamy w planach wybudowanie szkół tam gdzie są najbardziej potrzebne a tym samym dać dzieciom szansę na lepsze życie. Chcemy także wznowić wymianę studencką między Polską a krajami Afrykańskim – kiedyś było to praktykowane i warto do tego wrócić. Stworzymy także cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży w których nauczymy takich słów jak tolerancja, dyskryminacja czy mniejszości narodowe. Pokażemy kulturę innych państw za pomocą multimedialnych narzędzi, dzięki którym wiedza zostanie przekazana w nowoczesny i przystępy sposób. Nasze programy skierowane są do wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedze o innych kulturach i narodach, pokażemy ich tradycje, obyczaje i wierzenia. Pokażemy, że żadna kultura nie jest gorsza, wszystkie są równe i ciekawe, czasem jednak za mało o nich wiemy.
omenaa_foundation_logo