Skip to main content

Fundacja Miss Egzotica w „uznaniu za promowanie idei współpracy między narodami oraz poszanowanie różnorodności kultury, zwyczajów i religii” otrzymała statuetkę „Lider Multikultury”. Nagroda przyznawana przez Instytut Zmian Globalnych.
10 listopada 2016 r. Warszawa
With Mr Ambassador – Ajay Bisaria, Anna Kalata, Norbert Palimąka.