Skip to main content

Zapraszamy na stoisko Fundacji Miss Egzotica podczas Kongresu Kobiet.

kongres kobiet

13 i 14 maja odbywa się w Warszawie Kongres Kobiet. Bardzo, bardzo liczymy na Twoją obecność. To ważne wydarzenie nie tylko w życiu Kongresowiczek (to nasze ósme spotkanie!), ale i w życiu kraju. Chcemy pokazać nie tylko konieczność troski o prawa kobiet i społeczną równość, ale również – o państwo prawa, demokratyczne instytucje. Od ostatnich wyborów sytuacja w kraju uległa radykalnej zmianie. Nie jest to dobra zmiana. Kwestionowane są nasze obywatelskie prawa i wolności. Nie możemy się na to zgodzić. Nasza siła jest w solidarności. Jak co roku będziemy debatować (debata to serce demokracji!), pytać, planować, organizować się i tańczyć. W tym roku to „bycie razem” jest szczególnie ważnie. I bardzo ciekawe!!

Fundacja Miss Egzotica jest ustanowiona, w szczególności, dla realizacji następujących celów:

  •  wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji
  • promocja Rzeczpospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą
  • szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie, narodowość
  • promowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorcy, przedsiębiorczości
  • integracja środowisk kobiecych
  • pomoc w asymilacji z polskim społeczeństwem

Dziękujemy za wpłaty w każdej wysokości.
Rachunek ING
Wpłaty w złotówkach / Support in Polish Zloty
Bank account number:

13 1050 1012 1000 0090 3086 9441

FUNDACJA MISS EGZOTICA

Wpłaty w Euro / support in Euro

Bank account number:
39 1050 1012 1000 0090 3086 9458

FUNDACJA MISS EGZOTICA
KRS: 0000602420

O kulturze będą rozmawiać Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk, Krystyna Janda, Agnieszka Glińska, Małgorzata Omilanowska i Katarzyna Janowska.

Na temat Polski, Europy i świata swoje stanowisko przedstawi premierka Danuta Hübner i jej Gabinet Cieni (Henryka Bochniarz, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Monika Płatek, Małgorzata Fuszara, Magdalena Środa).

„Alert dla wolności” przedstawią: Kazimiera Szczuka, Manuela Gretkowska, Wanda Nowicka, Ewa Dąbrowska-Szulc, Karolina Więckiewicz i Dziewuchy-Dziewuchom.

O wolnych mediach (drugiego obiegu?) powiedzą: Paulina Młynarska, Magdalena Jethon, Eliza Michalik, Dorota Warakomska.

O sile, która jest w nas i wartościach, które trzeba wcielać w życie, będą mówili: Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Maja Ostaszewska i Robert Biedroń.

O polityce – Barbara Nowacka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paulina Piechna-Więckiewicz i Mateusz Kijowski.